VELKOMMEN TIL REGNSKAPSSYSTEMER AS

Regnskapssystemer AS er ett regnskapskontor for små / mellomstore bedrifter og selvstendige næringsdrivende. Vi har i dag ca. 150 kunder innenfor transport, persontransport, megling, skole, helse, barnehage, reisebyrå og handel. Våre kunder har fra 0 – 150 ansatte og representerer en omsetning kr. 500.000 til kr. 90. millioner.

Regnskap

Lønn

Fakturering

Økonomisk rådgivning

Årsregnskap

Selskapstiftelse